Select your location

  • We make what matters work.*

    *Kraft ?r en grundl?ggande del av v?r v?rld. D?rf?r brinner vi f?r att f?rb?ttra m?nniskors liv och milj?n med b?ttre tekniker f?r kraftf?rs?rjning som ?r tillf?rlitliga, effektiva och s?kra. Det ?r det som verkligen g?r skillnad. Och vi finns h?r f?r att se till att det fungerar.
    Se hur

Allt vi upplever i v?r moderna v?rld ?r m?jligt tack vare kraft.

Flygplan. Sjukhus. Fabriker. Datacenter. Fordon. Eln?tet. Varje dag, ?ver hela v?rlden, ?r m?nniskor beroende av teknik, transporter, energi och infrastruktur f?r att leva, arbeta och utvecklas. Och de f?retag som tillhandah?ller dessa produkter och tj?nster ?r beroende av oss f?r att kunna l?sa n?gra av de tuffaste utmaningarna i v?rlden inom elektrisk, hydraulisk och mekanisk krafthantering. Vi beh?ller alltid fokus p? det viktiga. Och det ?r v?rt jobb att se till att det fungerar.
Noteringssymbol p? New York-b?rsen
ETN
Noteringssymbol p? New York-b?rsen
F?rs?ljning i USD 2019
21,4 miljarder
F?rs?ljning i USD 2019
Anst?llda v?rlden ?ver
97K
Anst?llda v?rlden ?ver
  • Vi visar v?gen

    Uppt?ck hur vi f?rb?ttrar livskvaliteten och milj?n med teknik och tj?nster f?r krafthantering som ?r tillf?rlitliga, effektiva, s?kra och h?llbara.
蝌蚪网2019年在线观看视频